Regulamin promocji „DODATKOWE -15% na nowości z kodem NEW15”

 1. Promocja „DODATKOWE -15% na nowości z kodem z kodem NEW15” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie nieprzecenionych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „NEW15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 22.08.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-15% na pierwsze zakupy za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji: "PRODUKT ZA 9,99 ZŁ!"

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu za 9,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 13.08.2019 od godz. 18:30 do wyczerpania zapasów. 
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! Łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówionego produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -10% NA NOWOŚCI Z KODEM: NEW10 | Tylko w aplikacji mobilnej BORN2BE”

 1. Promocja „DODATKOWE -10% NA NOWOŚCI Z KODEM: NEW10 | Tylko w aplikacji mobilnej BORN2BE” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów za pomocą aplikacji mobilnej born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „NEW10” ulega zmniejszeniu o 10%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 09.08.2019 od godziny 15:30 do odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 14.08.2019 o godzinie 17:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera” i innymi aktywnymi w tym czasie kuponami rabatowymi.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji: "PRODUKT ZA 49,99 ZŁ!"

 1. Promocja WYBRANE PRODUKTY (MATERACE) ZA 49,99 ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu (materaca) za 49,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 06.08.2019 od godz. 09:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 13.08.2019 o godzinie 10:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja WYBRANE PRODUKTY (MATERACE) ZA 49,99 ZŁ! Łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji WYBRANE PRODUKTY (MATERACE) ZA 49,99 ZŁ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją WYBRANE PRODUKTY (MATERACE) ZA 49,99 ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówionego produktu objętego promocją WYBRANE PRODUKTY (MATERACE) ZA 49,99 ZŁ!
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -40% NA PRODUKTY Z ZAKŁADKI SALE Z KODEM: SALE40”

 1. Promocja „DODATKOWE -40% NA PRODUKTY Z ZAKŁADKI SALE: SALE40” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów z zakładki Mid Season Sale w sklepie born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „SALE40” ulega zmniejszeniu o 40%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 03.08.2019 od godziny 10:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 13.08.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera” i innymi aktywnymi kuponami rabatowymi.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji: "PRODUKT ZA 9,99 ZŁ!"

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu za 9,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 01.08.2019 od godz. 12:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 03.08.2019 o godzinie 10:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! Łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówionego produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „-50% na drugi, tańszy produkt”

 1. Promocja „-50% na drugi, tańszy produkt” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie jednego produktu w sklepie Born2be.pl wartość (cena) drugiego(tańszego) zakupionego produktu ulega zmniejszeniu o 50%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 29.07.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 31.07.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Kup 4 w cenie 2.”

1.   Promocja „Kup 4 w cenie 2.” („Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty za te produkty obniżona zostaje o równowartość ceny dwóch najtańszych z kupowanych produktów.

2.   W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na skorzystanie z Promocji, towary przez niego zakupione (tj. towary w ilości 4 sztuk) stanowią pakiet (dalej: „Pakiet”).

3.   Promocja obowiązuje od dnia 26.07.2019 r. od godziny 10:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 29.07.2019 o godzinie 15:00)

4.   Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.

5.   Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.

6.   Promocja łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.

7.   Zwrot towarów zakupionych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu będzie możliwy wyłącznie jako cały Pakiet.

8.   Organizator nie przewiduje możliwości podziału Pakietu ani możliwości zwrotu pojedynczych produktów.

9.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji: "PRODUKT ZA 9,99 ZŁ!"

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu za 9,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 17.07.2019 od godz. 14:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 26.07.2019 o godzinie 10:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! Łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówionego produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „-70% na trzeci produkt”

 1. Promocja „-70% na trzeci produkt” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie min. trzech produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) trzeciego (najtańszego) zakupionego produktu ulega zmniejszeniu o 70%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 14.07.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 16.07.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „ ODBIERZ -15% NA PIERWSZE ZAKUPY W APLIKACJI BORN2BE Z KODEM: APKA15"

 1. Promocja „ODBIERZ -15% NA PIERWSZE ZAKUPY W APLIKACJI BORN2BE” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie Born2be.pl zawartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu rabatowego: APKA15 ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 25.06.2019 od godziny 13:00 do jej odwołania.
 3. Promocja obowiązuje wyłącznie w aplikacji mobilnej born2be.pl
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pomocą chatu dostępnego na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera” oraz innymi aktywnymi kuponami rabatowymi.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji: "PRODUKT ZA 9,99 ZŁ!"

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu za 9,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 10.07.2019 od godz. 10:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 14.07.2019 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! Łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówionego produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „-50% na drugi, tańszy produkt”

 1. Promocja „-50% na drugi, tańszy produkt” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie jednego produktu w sklepie Born2be.pl wartość (cena) drugiego(tańszego) zakupionego produktu ulega zmniejszeniu o 50%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 07.07.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 10.07.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji: "KLAPKI ZA 9,99 ZŁ!"

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowej pary klapek za 9,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 02.07.2019 od godz. 12:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 07.07.2019 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! Łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówionego produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 100 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 9,99 ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Kup 4 w cenie 3.”

 1. Promocja „Kup 4 w cenie 3.” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 27.06.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 1.07.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Kup 4 w cenie 3. Tylko w aplikacji mobilnej born2be”

 1. Promocja „Kup 4 w cenie 3. Tylko w aplikacji mobilnej born2be” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 26.06.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 27.06.2019 o godzinie 12:00)
 3. Promocja obowiązuje wyłącznie w aplikacji mobilnej born2be.pl
 4. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 8. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

KLAPKI ZA 1 GROSZ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 200 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 1 GROSZ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowej pary klapek za 1 grosz.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 19.06.2019 od godz. 12:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 26.06.2019 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 200 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 1 GROSZ! Łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 200 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 1 GROSZ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 200 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 1 GROSZ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 200 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 1 GROSZ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA WSZYSTKO Z DEDYKOWANYM KODEM DLA KLIENTÓW DOMODI.PL”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z dedykowanym kodem dla klientów domodi.pl” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu dedykowanego kodu ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Dedykowany kod rabatowy opublikowany zostanie podczas trwania transmisji live przeprowadzonej na profilu Instagram @domodipl
 3. Promocja obowiązuje od dnia 24.06.2019 od godziny 11:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 25.06.2019 o godzinie 17:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera” oraz z innymi aktywnymi w tym czasie kuponami rabatowymi.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -50% NA PRODUKTY Z ZAKŁADKI MID SEASON SALE Z KODEM: SALE50"

 1. Promocja „DODATKOWE -50% NA PRODUKTY Z ZAKŁADKI MID SEASON SALE Z KODEM: SALE50" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów z zakładki Mid Season Sale w sklepie born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „SALE50” ulega zmniejszeniu o 50%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 20.06.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 25.06.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera” i innymi aktywnymi kuponami rabatowymi.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -50% NA PRODUKTY Z ZAKŁADKI MID SEASON SALE Z KODEM: SALE50”

 1. Promocja „DODATKOWE -50% NA PRODUKTY Z ZAKŁADKI MID SEASON SALE: SALE50” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów z zakładki Mid Season Sale w sklepie born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „SALE50” ulega zmniejszeniu o 50%.
 2. Promocja obowiązuje tylko na aplikacji mobilnej od dnia 19.06.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 20.06.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera” i innymi aktywnymi kuponami rabatowymi.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „3 w cenie 2”

 1. Promocja „3 w cenie 2” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 3 (trzech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje tylko na stronie internetowej sklepu od dnia 17.06.2019 r. od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 20.06.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 3.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -40% NA WSZYSTKO Z KODEM: APKA40 Tylko w aplikacji mobilnej BORN2BE”

 1. Promocja „DODATKOWE -40% NA WSZYSTKO Z KODEM: APKA40 Tylko w aplikacji mobilnej BORN2BE” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów za pomocą aplikacji mobilnej born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „APKA40” ulega zmniejszeniu o 40%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 15.06.2019 od godziny 18:00 do 15.06.2019 do godziny 24:00.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera” i innymi aktywnymi w tym czasie kuponami rabatowymi.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -40% NA PRODUKTY Z ZAKŁADKI MID SEASON SALE Z KODEM: SALE40”

 1. Promocja „DODATKOWE -40% NA PRODUKTY Z ZAKŁADKI MID SEASON SALE: SALE40” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów z zakładki Mid Season Sale w sklepie born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „SALE40” ulega zmniejszeniu o 40%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 11.06.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 17.06.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera” i innymi aktywnymi kuponami rabatowymi.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji "ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 120 ZŁ I ODBIERZ WYBRANY MODELE OBUWIA ZA 19,99 ZŁ!"

 1. Promocja "ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 120 ZŁ I ODBIERZ JEDEN Z WYBRANYCH MODELI OBUWIA ZA 19,99 ZŁ!" – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be za min. 120 zł, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego modelu obuwia za 19,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 11.06.2019 od godz. 15:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 15.06.2019 o godz. 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja "ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 120 ZŁ I ODBIERZ JEDEN Z WYBRANYCH MODELI OBUWIA ZA 19,99 ZŁ!" łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji "ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 120 ZŁ I JEDEN Z WYBRANYCH MODELI OBUWIA ZA 19,99 ZŁ!" podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją "ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 120 ZŁ I JEDEN Z WYBRANYCH MODELI OBUWIA ZA 19,99 ZŁ!"
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15”

 1. Promocja „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie Born2be.pl  zawartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „ALL15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 12.06.2019 od godziny 14:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 15.06.2019 o godzinie 18:00)
 3. Promocja obowiązuje wyłącznie na aplikacji mobilnej born2be.pl
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera” oraz innymi aktywnymi kuponami rabatowymi.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „4 w cenie 3”

 1. Promocja „4 w cenie 3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 10.06.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 11.06.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „JUMP INTO SUMMER z kodem: SUMMER"

 1. Promocja „JUMP INTO SUMMER z kodem: SUMMER" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że: 1. przy min. zakupie za 130 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „SUMMER" ulega zmniejszeniu o 30zł, 2. przy min. zakupie za 180 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „SUMMER" ulega zmniejszeniu o 40zł, 3. przy min. zakupie za 230 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „SUMMER" ulega zmniejszeniu o 50zł.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 06.06.2019 od godziny 10:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 10.06.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem: ALL20"

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20 (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy min. zakupie za 120 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL20" ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 03.06.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 6.06.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „4 w cenie 3”

 1. Promocja „4 w cenie 3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 29.05.2019 od godziny 10:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 3.06.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin zasad korzystania z Vouchera otrzymanego w ramach MISS ŚLĄSKA 2019

1. Osoby, które otrzymają Voucher w ramach MISS ŚLĄSKA 2019, mogą skorzystać z Vouchera na stronie born2be.pl (dalej: „Voucher”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu z otrzymanego Vouchera ulega zmniejszeniu o kwotę 150 zł.

2. Voucher jest ważny do 30.06.2019 r. od daty otrzymania.

3. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.

4. Otrzymany Voucher może być wykorzystany jednorazowo, tzn. nie ma możliwości podziału kwoty na kilka zakupów i wykorzystania w różnym czasie.

5. Przy realizacji Vouchera Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania części ceny niewykorzystanej wartości Vauchera w postaci gotówki, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera.

6. Użytkownik Vouchera wraz z otrzymaniem go, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

7. Wartość Vouchera nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

8. Voucher nie łączy się z innymi promocjami.

9. Born2be.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich udostępnienia za pośrednictwem strony internetowej Born2be.pl. Zmiany Regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji konsumentów, którzy uzyskali Voucher na warunkach dotychczas obowiązującego Regulaminu.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% dla klientów CITI Handlowy”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% dla klientów CITI Handlowy” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu dedykowanego kodu rabatowego dla klientów CITI Handlowy (subskrybentów www.online.citibank.pl) ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 13.05.2019 od godziny 10:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 30.06.2019 o godzinie 23:59)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

KLAPKI ZA 1 GROSZ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 199 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 1 GROSZ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowej pary klapek za 1 grosz.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 24.05.2019 od GODZ. 14:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 29.05.2019 o godzinie 10:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 199 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 1 GROSZ! Łączy się z aktywnymi kuponami rabatowymi innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 199 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 1 GROSZ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 199 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 1 GROSZ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 199 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI (WYBRANE MODELE) ZA 1 GROSZ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -30% na wszystko z kodem: FESTIWAL30"

 1. Promocja „DODATKOWE -30% na wszystko z kodem FESTIWAL30 (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy min. zakupie za 130 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „FESTIWAL30" ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 24.05.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 29.05.2019 o godzinie 10:00).
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „3 w cenie 2”

 1. Promocja „3 w cenie 2” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 3 (trzech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 19.05.2019 r. od godziny 10:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 24.05.2019 o godzinie 12:00).
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 3.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% dla klientów PAYU”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% dla klientów PAYU” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu dedykowanego kodu rabatowego dla klientów PAYU (subskrybentów www.payu.pl) ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 15.05.2019 od godziny 9:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 30.06.2019 o godzinie 23:59)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „ALL20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 15.05.2019 od godziny 17:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 19.05.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -25% na wszystko z kodem ALL25”

 1. Promocja „DODATKOWE -25% na wszystko z kodem ALL25” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „ALL25” ulega zmniejszeniu o 25%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 15.05.2019 od godziny 17:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 19.05.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% OBUWIE Z KODEM: BUTY20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 15.05.2019 od godziny 17:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 19.05.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „10% rabatu za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15”

 1. Promocja „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „ALL15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 14.05.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 19.05.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA WYBRANE MODELE Z KODEM: "SZKLANAPOGODA"

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA WYBRANE MODELE Z KODEM: "SZKLANAPOGODA" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie butów sportowych, półbutów, sneakersów lub kaloszy w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „SZKLANAPOGODA” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 14.05.2019 od godziny 14:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 15.05.2019 o godzinie 09:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”! oraz „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „1+1=3”

 1. Promocja „1+1=3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 3 (trzech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 12.05.2019 r. od godziny 10:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 14.05.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 3.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „ALL20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 09.05.2019 od godziny 10:00 do jej odwołania. .(Promocja zakończyła się dnia 12.05.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA SUKIENKI Z KODEM: SUKIENKI20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA SUKIENKI Z KODEM: SUKIENKI20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie sukienek w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „SUKIENKI20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 08.05.2019 r. od godziny 11:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 9.05.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „1+1=3”

 1. Promocja „1+1=3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 3 (trzech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 5.05.2019 r. od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 7.05.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 3.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „ALL20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 02.05.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 5.05.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Kup 1 produkt, a na 2 zyskaj 40 % rabatu!”

 1. Promocja „Kup 1 produkt, a na 2 zyskaj 40 % rabatu!” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie jednego produktu w sklepie Born2be.pl wartość (cena) drugiego(tańszego) zakupionego produktu ulega zmniejszeniu o 40%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 30.04.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 5.05.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „4 w cenie 3”

 1. Promocja „4 w cenie 3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 25.04.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 30.04.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin zasad korzystania z Vouchera otrzymanego w zamówieniach ze sklepu E-Zebra.pl:

 1. Osoby, które otrzymają vouchera otrzymanego z zamówieniem ze sklepu E-Zebra.pl, mogą skorzystać z Vouchera na stronie born2be.pl (dalej: „Voucher”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów przy określonej minimalnej wartości zamówienia w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu z otrzymanego Vouchera ulega zmniejszeniu o daną z vouchera kwotę.
 2. Voucher jest ważny do 30.06.2019 r. od daty otrzymania.
 3. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.
 4. Otrzymany voucher może być wykorzystany jednorazowo, tzn. nie ma możliwości podziału kwoty na kilka zakupów i wykorzystania w różnym czasie.
 5. Przy realizacji Vouchera Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania części ceny niewykorzystanej wartości Vauchera w postaci gotówki, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera.
 6. Użytkownik Vouchera wraz z otrzymaniem go, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 7. Wartość Vouchera nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 8. Nie łączy się z innymi promocjami.
 9. Born2be.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich udostępnienia uczestnikom konkursu „Born2be Słoneczna Stacja” za pośrednictwem strony internetowej Born2be.pl. Zmiany Regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji konsumentów, którzy uzyskali Voucher na warunkach dotychczas obowiązującego Regulaminu.

Regulamin promocji „1+1=3”

 1. Promocja „1+1=3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 3 (trzech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 22.04.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 24.04.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 3.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% OBUWIE Z KODEM: BUTY20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 20.04.2019 od godziny 10:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 22.04.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „1+1=3”

 1. Promocja „1+1=3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 3 (trzech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 19.04.2018 od godziny 10:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 20.04.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 3.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% OBUWIE Z KODEM: BUTY20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 16.04.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 19.04.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „4 w cenie 3”

 1. Promocja „4 w cenie 3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 11.04.2018 od godziny 10:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 15.04.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA OBUWIE SPORTOWE Z KODEM: SPORT20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA OBUWIE SPORTOWE Z KODEM: SPORT20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia sportowego w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „OBUWIE20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 08.04.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 11.04.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy min. zakupie za 120 zł  wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 05.04.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 08.04.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA DO PUNKTÓW ODBIORU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ”

 1. Promocja "DARMOWA DOSTAWA DO PUNKTÓW ODBIORU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ" (dalej: „Promocja”) polega na tym, że przy zakupie w weekendy(sobota, niedziela) dowolnego Towaru znajdującego się na stronie born2be.pl (www.born2be.pl), Klient w wypadku wyboru sposobu dostawy odbiór w punkcie za pośrednictwem Poczty Polskiej, nie ponosi żadnych opłat związanych z dostawą Towarów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 23.03.2019 r. od godziny 00:00 przez wszystkie weekendy(sobota, niedziela) do dnia 14.04.2019 r. do godziny 23:59:59.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać poprzez wiadomość e-mail do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja „DARMOWA DOSTAWA DO PUNKTÓW ODBIORU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ" łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej

Regulamin promocji „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15”

 1. Promocja „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 02.04.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 05.04.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA SUKIENKI Z KODEM: SUKIENKI20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA SUKIENKI Z KODEM: SUKIENKI20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie sukienek w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „SUKIENKI20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 04.04.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 05.04.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 29.03.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 02.04.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15”

 1. Promocja „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 22.03.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 29.03.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji Zrób zakupy za min 39,99 zł i zyskaj 30% rabatu na wybrane jeansy !:

 1. Promocja Zrób zakupy za min 39,99 zł i zyskaj 30% rabatu na wybrane jeansy! – polega na tym, że przy zakupach za min. 39,99 zł w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowej pary jeansów tańszych o 30%.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 28.03.2019 od GODZ. 15:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 05.04.2019 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Towar zakupiony w ramach promocji Zrób zakupy za min 39,99 zł i zyskaj 30% rabatu na wybrane jeansy ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 7. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB Zrób zakupy za min 39,99 zł i zyskaj 30% rabatu na wybrane jeansy ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją Zrób zakupy za min 39,99 zł i zyskaj 30% rabatu na wybrane jeansy !.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA MOKASYNY I CZÓŁENKA Z KODEM: OBUWIE20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA MOKASYNY I CZÓŁENKA Z KODEM: OBUWIE20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie mokasyn oraz czółenek w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „OBUWIE20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 28.03.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 29.03.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji Zrób zakupy za min 39,99 zł i zyskaj 30% rabatu na wybrane sukienki !:

 1. Promocja Zrób zakupy za min 39,99 zł i zyskaj 30% rabatu na wybrane sukienki! – polega na tym, że przy zakupach za min. 39,99 zł w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowej sukienki tańszej o 30%.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 27.03.2019 od GODZ. 15:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 28.03.2019 o godzinie 15:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Towar zakupiony w ramach promocji Zrób zakupy za min 39,99 zł i zyskaj 30% rabatu na wybrane sukienki ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 7. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB Zrób zakupy za min 39,99 zł i zyskaj 30% rabatu na wybrane sukienki ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją Zrób zakupy za min 39,99 zł i zyskaj 30% rabatu na wybrane sukienki !.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA PRODUKTY Z ZAKŁADKI DENIM Z KODEM: DENIM20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA PRODUKTY Z ZAKŁADKI DENIM Z KODEM: DENIM20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów z zakładki Denim w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „DENIM20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 27.03.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.(Promocja zakończyła się dnia 28.03.2019 o godzinie 15:00)
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA OBUWIE SPORTOWE Z KODEM: OBUWIE20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA OBUWIE SPORTOWE Z KODEM: OBUWIE20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia sportowego w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „OBUWIE20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 26.03.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 27.03.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA SUKIENKI Z KODEM: SUKIENKI20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA SUKIENKI Z KODEM: SUKIENKI20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie sukienek w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „SUKIENKI20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 25.03.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 26.03.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% OBUWIE Z KODEM: BUTY20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 22.03.2019 od godziny 10:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 25.03.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% rabatu za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -30% na wszystko z kodem: WIOSNA”

 1. Promocja „DODATKOWE -30% na wszystko z kodem: WIOSNA” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl za min 130 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „WIOSNA” ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 21.03.2019 od godziny 10:00 do 22.03.2019 do godziny 10:00.(Promocja zakończyła się dnia 22.03.2019 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-15% na pierwsze zakupy za zapis do newslettera”.
 6. Promocja nie obniża ceny produktów z promocji: 'ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.199 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI Z PUSZKIEM ZA 1 GROSZ!'
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA DO PUNKTÓW ODBIORU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ”

 1. Promocja "DARMOWA DOSTAWA DO PUNKTÓW ODBIORU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ" (dalej: „Promocja”) polega na tym, że przy zakupie w weekendy(sobota, niedziela) dowolnego Towaru znajdującego się na stronie born2be.pl (www.born2be.pl), Klient w wypadku wyboru sposobu dostawy odbiór w punkcie za pośrednictwem Poczty Polskiej, nie ponosi żadnych opłat związanych z dostawą Towarów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 23.03.2019 r. od godziny 00:00 przez wszystkie weekendy(sobota, niedziela) do dnia 14.04.2019 r. do godziny 23:59:59.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać poprzez wiadomość e-mail do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja „DARMOWA DOSTAWA DO PUNKTÓW ODBIORU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ" łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej

Regulamin promocji „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15”

 1. Promocja „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 18.03.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 21.03.2019 od godziny 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

KLAPKI Z PUSZKIEM ZA 1 GROSZ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.199 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI Z PUSZKIEM ZA 1 GROSZ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowej pary klapek za 1 grosz.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 14.03.2019 od GODZ. 13:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 24.03.2019 o godzinie 10:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 199 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI Z PUSZKIEM ZA 1 GROSZ! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 199 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI Z PUSZKIEM ZA 1 GROSZ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 199 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI Z PUSZKIEM ZA 1 GROSZ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 199 ZŁ I ODBIERZ KLAPKI Z PUSZKIEM ZA 1 GROSZ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% OBUWIE Z KODEM: BUTY20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 15.03.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 18.03.2019 od godziny 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -15% na nowości z kodem NEW15”

 1. Promocja „DODATKOWE -15% na nowości z kodem NEW15' z kodem NEW15” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie nieprzecenionych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „NEW15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 11.03.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 15.03.2019 od godziny 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-15% na pierwsze zakupy za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.120 ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI ZA 19,99 ZŁ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.120 ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI ZA 19,99ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowych trampek za 19,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 01.02.2019 od GODZ. 12:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 14.03.2019 o godzinie 13:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.120 ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI ZA 19,99ZŁ! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.120 ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI ZA 19,99ZŁ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.120 ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI ZA 19,99ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.120 ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI ZA 19,99ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem: KOBIETA20 ”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem: KOBIETA20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl za min 120 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „KOBIETA20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 04.03.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 11.03.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-15% na pierwsze zakupy za zapis do newslettera”.
 6. Promocja nie obniża ceny produktów z promocji: 'ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.120 ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI ZA 19,99 ZŁ!'
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem: FAT20 ”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem: FAT20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl za min 120 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „FAT20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 28.02.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 04.03.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-15% na pierwsze zakupy za zapis do newslettera”.
 6. Promocja nie obniża ceny produktów z promocji: 'ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.120 ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI ZA 19,99 ZŁ!'
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem: EXTRA15 ”

 1. Promocja „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem: EXTRA15” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „EXTRA15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 25.02.2019 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 28.02.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-15% na pierwsze zakupy za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -10% na nowości z kodem NEW10”

 1. Promocja „DODATKOWE -10% na nowości z kodem NEW10' z kodem NEW10” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie nieprzecenionych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „NEW10” ulega zmniejszeniu o 10%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 22.02.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 25.02.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-15% na pierwsze zakupy za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wybrane produkty z etykietą 'EXTRA-20%' z kodem EXTRA20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wybrane produkty z etykietą 'EXTRA-20%' z kodem EXTRA20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie wybranych produktów z etykietą 'EXTRA-20%' w sklepie Born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „EXTRA20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 21.02.2019 od godziny 10:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 22.02.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-15% na pierwsze zakupy za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „5 URODZINY BORN2BE! DODATKOWE -40% NA WSZYSTKO! KOD: BDAY40”

 1. Promocja „5 URODZINY BORN2BE! DODATKOWE -40% NA WSZYSTKO! KOD: BDAY40” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl za min. 120 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „BDAY40” ulega zmniejszeniu o 40%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 17.02.2019 od godziny 17:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 21.02.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „15% RABATU za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem SINGIEL”

 1. Promocja „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem SINGIEL” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „SINGIEL” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 15.02.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 18.02.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-15% na pierwsze zakupy za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na kolekcję zimową z kodem ZIMA20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na kolekcję zimową z kodem ZIMA20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów z kategorii: kurtki zimowe, kurtki pikowane, botki, swetry, kozaki, czapki, śniegowce, szaliki, traperki i rękawiczki w sklepie Born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „ZIMA20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 13.02.2019 od godziny 16:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 15.02.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-15% na pierwsze zakupy za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem WALENTYNKI”

 1. Promocja „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem WALENTYNKI” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „WALENTYNKI” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 08.02.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 15.02.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-15% na pierwsze zakupy za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -10% na wszystko z kodem ALL10”

 1. Promocja „DODATKOWE -10% na wszystko z kodem ALL10” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL10” ulega zmniejszeniu o 10%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 01.02.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 04.02.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.130 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 1 GR!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.130 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 1 GR! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu kapci za 1 gr.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 25.01.2019 od GODZ. 08:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 01.02.2019 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.130 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 1 GR! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.130 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 1 GR! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.130 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 1 GR! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.130 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 1 GR!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15”

 1. Promocja „DODATKOWE -15% na wszystko z kodem ALL15” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 25.01.2019 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 29.01.2019 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „3 w cenie 2”

 1. Promocja „3 w cenie 2” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 3 (trzech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 31.12.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 03.01.2019 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 3.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Święta z Born2be!”

 1. Promocja „Święta z Born2be!”polega na tym, że zapisując się na Newsletter, możesz otrzymać dodatkowo prezent w postaci świątecznych lampek choinkowych za 1 grosz (plus koszt dostawy) – dalej „Promocja”.
 2. Zamawiając prezent, ponosisz koszty jego dostawy.
 3. Ilość prezentów jest ograniczona.
 4. Promocja obowiązuje od 06.12.2018 r. godz. 15:00 do 28.12.2018 r. godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).
 5. Promocja „Święta z Born2be!”łączy się z innymi promocjami dostępnymi na stronie born2be.pl.
 6. Zasady świadczenia usługi Newsletter określa Regulamin Newsletter dostępny na stronie https://born2be.pl/
 7. Po zapisie na Newsletter, na podany adres mailowy zostanie przesłany kod odbioru prezentu.
 8. Jeżeli chcesz otrzymać lampki choinkowe za 1 grosz (plus koszt dostawy), otrzymany na adres mailowy kod odbioru prezentu należy wpisać w polu „Aktywacja kodu odbioru prezentu” (https://born2be.pl/newsletter/sign-in), następnie wybrać 1 prezent i dodać go do koszyka.
 9. Zamówione w ramach promocji „Rozbłyśnij na Święta” lampki choinkowe, które nie spełniają swojej funkcjonalności (nie świecą), podlegają reklamacji. Jeżeli dostawa zamówienia została dokonana za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysyłka zwrotna może nastąpić nieodpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, na zasadach określonych w Regulaminie zwrotów dostępnym pod adresem https://born2be.pl/regulamin-zwrotow . W innym przypadku, koszty wysyłki lampek choinkowych pokrywasz w całości z własnych środków, chyba, że reklamacja będzie zasadna i zostanie uwzględniona.
 10. Reklamowane lampki choinkowe powinny być oznaczone co najmniej imieniem i nazwiskiem, numerem zamówienia, przyczyną reklamacji.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu.
 12. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 13. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

Regulamin promocji „PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWY ROK! DODATKOWE -35% NA WSZYSTKO! KOD: NY35”

 1. Promocja „PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWY ROK! DODATKOWE -35% NA WSZYSTKO! KOD: NY35” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „NY35” ulega zmniejszeniu o 35%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 28.12.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 31.12.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Przedświąteczna gorączka zakupów EXTRA -30% na wszystko! KOD: EXTRA30”

 1. Promocja „Przedświąteczna gorączka zakupów EXTRA -30% na wszystko! KOD: EXTRA30” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „EXTRA30” ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 21.12.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 28.12.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Przedświąteczna gorączka zakupów EXTRA -25% na wszystko! KOD: XMAS25”

 1. Promocja „Przedświąteczna gorączka zakupów EXTRA -25% na wszystko! KOD: XMAS25” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „XMAS25” ulega zmniejszeniu o 25%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 17.12.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 21.12.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin Promocji ExtraProduct – „Zrób zakupy za min.130 zł a lampki otrzymasz za 1 grosz!”

1.       Promocja „Zrób zakupy za min.130 zł a lampki otrzymasz za 1 grosz!” polega na tym, że dokonując zakupów w Sklepie https://born2be.pl/ za kwotę minimum 130 zł, możesz otrzymać dodatkowo prezent w postaci świątecznych lampek choinkowych za 1 grosz – dalej „Promocja”.

2.       Liczba prezentów jest ograniczona.

3.       Promocja obowiązuje od 14.12.2018 r. godz. 15:00 do 20.12.2018 r. godz. 15:00  lub do wyczerpania zapasów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

4.       Promocja łączy się wyłącznie z promocją „-35%” dostępną na stronie https://born2be.pl/.

5.       Jeżeli chcesz otrzymać lampki choinkowe za 1 grosz, należy dodać do koszyka towary dostępne w Sklepie za minimum 130 zł, a następnie (również na poziomie koszyka) wybrać 1 prezent i dodać go do koszyka.

6.       Zamówione w ramach Promocji lampki choinkowe, które nie spełniają swojej funkcjonalności (nie świecą), podlegają zwrotowi. Jeżeli dostawa zamówienia została dokonana za pośrednictwem Poczty Polskiej, zwrot może nastąpić nieodpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, na zasadach określonych w Regulaminie zwrotów dostępnym pod adresem https://born2be.pl/regulamin-zwrotow. W innym przypadku, koszty wysyłki lampek choinkowych pokrywasz w całości z własnych środków, chyba, że reklamacja będzie zasadna i zostanie uwzględniona.

7.       Zwracane lampki choinkowe powinny być oznaczone co najmniej imieniem i nazwiskiem, numerem zamówienia, przyczyną zwrotu.

8.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu.

9.       Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.

10.   Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

Regulamin promocji „Przedświąteczna gorączka zakupów EXTRA -35% na wszystko! KOD: EXTRA35”

 1. Promocja „Przedświąteczna gorączka zakupów EXTRA -35% na wszystko! KOD: EXTRA35” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „EXTRA35” ulega zmniejszeniu o 35%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 13.12.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 17.12.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 10.12.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 13.12.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -40% na wszystko z kodem ALL40”

 1. Promocja „DODATKOWE -40% na wszystko z kodem ALL40” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL40” ulega zmniejszeniu o 40%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 12.12.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 13.12.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „FLASH SALE! DODATKOWE -30% NA WSZYSTKO! KOD: ALL30”

 1. Promocja „FLASH SALE! DODATKOWE -30% NA WSZYSTKO! ALL30” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl za min. 130 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL30” ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 07.12.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 10.12.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -40% NA WSZYSTKO z kodem: MIKOLAJKI”

 1. Promocja „DODATKOWE -40% NA WSZYSTKO z kodem: MIKOLAJKI” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „MIKOLAJKI” ulega zmniejszeniu o 40%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 06.12.2018 od godziny 00:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 07.12.2018 o godzinie 12:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” oraz z darmową dostawą.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 03.12.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 05.12.2018 o godzinie 23:59)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -30% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY30”

 1. Promocja „DODATKOWE -30% OBUWIE Z KODEM: BUTY30” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY30” ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 30.11.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 03.12.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA KURTKI Z KODEM: KURTKI20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% KURTKI Z KODEM: KURTKI20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie kurtek w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „KURTKI20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 27.11.2018 od godziny 00:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 03.12.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -25% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY25”

 1. Promocja „DODATKOWE -25% OBUWIE Z KODEM: BUTY25” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY25” ulega zmniejszeniu o 25%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 27.11.2018 od godziny 00:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 30.11.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -40% NA WSZYSTKO z kodem: 40”

 1. Promocja „DODATKOWE -40% NA WSZYSTKO z kodem: 40” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „40” ulega zmniejszeniu o 40%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 24.11.2018 od godziny 00:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 26.11.2018 o godzinie 23:59)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” oraz z darmową dostawą.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -50% NA WSZYSTKO z kodem: 50”

 1. Promocja „DODATKOWE -50% NA WSZYSTKO z kodem: 50” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „50” ulega zmniejszeniu o 50%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 23.11.2018 od godziny 00:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 24.11.2018 o godzinie 00:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” oraz z darmową dostawą.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „FLASH SALE! DODATKOWE -30% NA WSZYSTKO! KOD: BUM30”

 1. Promocja „FLASH SALE! DODATKOWE -30% NA WSZYSTKO! BUM30” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl za min. 130 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „BUM30” ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 19.11.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 23.11.2018 o godzinie 00:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 16.11.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 19.11.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -25% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY25”

 1. Promocja „DODATKOWE -25% OBUWIE Z KODEM: BUTY25” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY25” ulega zmniejszeniu o 25%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 13.11.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 16.11.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „FLASH SALE! DODATKOWE -30% NA WYBRANE OBUWIE SPORTOWE! KOD: SPORT30”

 1. Promocja „FLASH SALE! DODATKOWE -30% NA WYBRANE OBUWIE SPORTOWE! KOD: SPORT30” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie wybranego obuwia sportowego w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „SPORT30” ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 13.11.2018 od godziny 16:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 31.11.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „MISS POLONIA! DODATKOWE -25% NA STYLIZACJE MISS! KOD: MISS25”

 1. Promocja „MISS POLONIA! DODATKOWE -25% NA STYLIZACJE MISS! KOD: MISS25” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów z zakładki Miss Polonia w sklepie Born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „MISS25” ulega zmniejszeniu o 25%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 13.11.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 16.11.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „FLASH SALE! DODATKOWE -30% NA WSZYSTKO! KOD: BUM30”

 1. Promocja „FLASH SALE! DODATKOWE -30% NA WSZYSTKO! BUM30” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl za min. 130 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „BUM30” ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 09.11.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 13.11.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 02.11.2018 od godziny 10:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 09.11.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” i „Kup 1 parę butów, a na 2 zyskaj 50 % rabatu!”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Kup 1 parę butów, a na 2 zyskaj 50 % rabatu!”

 1. Promocja „Kup 1 parę butów, a na 2 zyskaj 50 % rabatu!” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie jednej pary obuwia w sklepie Born2be.pl wartość (cena) drugiej zakupionej(najtańszej) pary obuwia ulega zmniejszeniu o 50%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 31.10.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania.Promocja zakończyła się dnia 05.11.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „HALLOWEEN! EXTRA DODATKOWE -30% NA WSZYSTKO! KOD: HALLOWEEN30”

 1. Promocja „HALLOWEEN! EXTRA DODATKOWE -30% NA WSZYSTKO! HALLOWEEN30” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl za min. 130 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „HALLOWEEN30” ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 29.10.2018 od godziny 00:01 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 31.10.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA ODZIEŻ Z KODEM: CIUCHY20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA ODZIEŻ Z KODEM: CIUCHY20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie odzieży w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „CIUCHY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 27.10.2018 od godziny 11:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 29.10.2018 o godzinie 00:01)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% OBUWIE Z KODEM: BUTY20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 26.10.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 29.10.2018 o godzinie 09:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -25% NA KALOSZE Z KODEM: KALOSZE25”

 1. Promocja „DODATKOWE -25% NA KALOSZE Z KODEM: KALOSZE25” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie kaloszy w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „KALOSZE25” ulega zmniejszeniu o 25%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 25.10.2018 od godziny 13:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 26.10.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „EXTRA RABATY! NOC WYPRZEDAŻY -30% na WSZYSTKO! KOD: NOC30”

 1. Promocja „EXTRA RABATY! NOC WYPRZEDAŻY -30% na WSZYSTKO! KOD: NOC30” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl za min. 130 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „NOC30” ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 23.10.2018 od godziny 00:01 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 24.10.2018 o godzinie 10:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% OBUWIE Z KODEM: BUTY20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 19.10.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 23.10.2018 o godzinie 00:01)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko z kodem ALL20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 16.10.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 19.10.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „3 w cenie 2”

 1. Promocja „3 w cenie 2” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 3 (trzech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 12.10.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 15.10.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 3.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA WSZYSTKO Z KODEM: DODATKOWE20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% WSZYSTKO Z KODEM: DODATKOWE20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupach w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „DODATKOWE20” w koszyku ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 08.10.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 12.10.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150 ZŁ I OTRZYMAJ DODATKOWE -20% NA WSZYSTKO Z KODEM: SZALENSTWO20”

 1. Promocja „ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150 ZŁ I OTRZYMAJ DODATKOWE -20% NA WSZYSTKO Z KODEM: SZALENSTWO20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupach w sklepie Born2be.pl za min. 150 zł wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „SZALENSTWO20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 05.10.2018 od godziny 12:00. (Promocja zakończyła się dnia 08.10.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Kup 1 parę butów, a na 2 zyskaj 40 % rabatu!”

 1. Promocja „Kup 1 parę butów, a na 2 zyskaj 40 % rabatu!” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie jednej pary obuwia w sklepie Born2be.pl wartość (cena) drugiej zakupionej(najtańszej) pary obuwia ulega zmniejszeniu o 40%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 05.10.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 08.10.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA WYBRANE PRODUKTY DISNEY Z KODEM: DISNEY20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA WYBRANE PRODUKTY DISNEY Z KODEM: DISNEY20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie wybranych produktów 'DISNEY' w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „DISNEY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 01.10.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 04.10.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” .
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA WYBRANE PRODUKTY BACK TO UNIVERSITY Z KODEM: BTU20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA WYBRANE PRODUKTY BACK TO UNIVERSITY Z KODEM: BTU20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie wybranych produktów 'BACK TO UNIVERSITY' w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BTU20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 01.10.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 04.10.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” .
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% OBUWIE Z KODEM: BUTY20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 02.10.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 01.10.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „4 w cenie 3”

 1. Promocja „4 w cenie 3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 27.09.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 01.10.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% OBUWIE Z KODEM: BUTY20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 24.09.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 27.09.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA WSZYSTKO POCZTA POLSKA”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA WSZYSTKO POCZTA POLSKA” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupach w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu specjalnego ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 21.09.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% na wszystko przy zakupach powyżej 130 zł z kodem ALL20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% na wszystko przy zakupach powyżej 130 zł z kodem ALL20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 130zł (sto trzydzieści złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „ALL20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 17.09.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 21.09.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”oraz 'ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 200ZŁ I ODBIERZ SNEAKERSY ZA 9,99 ZŁ'.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.200 ZŁ I ODBIERZ SNEAKERSY ZA 9,99ZŁ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.200 ZŁ I ODBIERZ SNEAKERSY ZA 9,99ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be za min. 200zł, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowych sneakersów za 9,99 zł.(Promocja zakończyła się dnia 21.09.2018 o godzinie 12:00)
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 17.09.2018 od GODZ. 12:00 do wyczerpania zapasów.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.200 ZŁ I ODBIERZ SNEAKERSY ZA 9,99ZŁ! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.200 ZŁ I ODBIERZ SNEAKERSY ZA 9,99ZŁ! podlega zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.200 ZŁ I ODBIERZ SNEAKERSY ZA 9,99ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.200 ZŁ I ODBIERZ SNEAKERSY ZA 9,99ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA KALOSZE Z KODEM: KALOSZE20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA KALOSZE Z KODEM: KALOSZE20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie kaloszy w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „KALOSZE20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 14.09.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 17.09.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 9,99 Zł!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA ODZIEŻ Z KODEM: ODZIEZ20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA ODZIEŻ Z KODEM: ODZIEZ20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie odzieży w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „ODZIEZ20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 14.09.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 17.09.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 9,99 Zł!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150 ZŁ I OTRZYMAJ DODATKOWE -20% NA OBUWIE Z KODEM: NEWSLETTER20”

 1. Promocja „ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150 ZŁ I OTRZYMAJ DODATKOWE -20% NA OBUWIE Z KODEM: NEWSLETTER20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupach w sklepie Born2be.pl za min. 150 zł wartość (cena) obuwia po wpisaniu kodu „NEWSLETTER20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 16.09.2018 od godziny 12:00 do jej 16.09.2018 do godziny 00:00.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 9,99 Zł!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 9,99ZŁ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 9,99ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be za min. 150zł, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowych produktów za 9,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 14.09.2018 od GODZ. 12:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 17.09.2018 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 9,99ZŁ! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 9,99ZŁ! podlega zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 9,99ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ PRODUKT ZA 9,99ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA OBUWIE Z KODEM: BUTY20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% OBUWIE Z KODEM: BUTY20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „BUTY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 07.09.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 14.09.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” oraz ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be za min. 150zł, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowych butów za 9,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 10.09.2018 od GODZ. 15:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 14.09.2018 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ! podlega zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA SUKIENKI Z KODEM: DRESS20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA SUKIENKI Z KODEM: DRESS20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie sukienek w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „DRESS20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 07.09.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 10.09.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” oraz ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 19,99 ZŁ!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 19,99 ZŁ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 19,99 ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be za min. 150zł, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowych butów za 9,99 zł lub plecaka za 19,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 07.09.2018 od GODZ. 12:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 10.09.2018 o godzinie 15:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 19,99 ZŁ! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 19,99 ZŁ! podlega zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 19,99 ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 19,99 ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA PÓŁBUTY ORAZ MOKASYNY Z KODEM: FALL20”

 1. Promocja „DODATKOWE -20% NA PÓŁBUTY ORAZ MOKASYNY Z KODEM: FALL20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie półbutów oraz mokasynów w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „FALL20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 03.09.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 07.09.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” oraz ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 29,99 ZŁ!.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 29,99 ZŁ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 29,99 ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be za min. 150zł, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowych butów za 9,99 zł lub plecaka za 29,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 03.09.2018 od GODZ. 15:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 03.09.2018 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 29,99 ZŁ! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 29,99 ZŁ! podlega zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 29,99 ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ BUTY ZA 9,99ZŁ LUB PLECAK ZA 29,99 ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „SHOES20% na obuwie z kodem SHOES20”

 1. Promocja „SHOES20% na obuwie z kodem SHOES20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie obuwia sportowego w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „SHOES20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 24.08.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 03.09.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” oraz KUP 4 W CENIE 3.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ SLIP ON ZA 9,99 ZŁ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ SLIP ON ZA 9,99 ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowych butów za 9,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 31.08.2018 od GODZ. 11:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 03.09.2018 o godzinie 15:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ SLIP ON ZA 9,99 ZŁ! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ SLIP ON ZA 9,99 ZŁ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ SLIP ON ZA 9,99 ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN.150 ZŁ I ODBIERZ SLIP ON ZA 9,99 ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE I ODBIERZ PIÓRNIK ZA 1 ZŁ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE I ODBIERZ PIÓRNIK ZA 1 ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego piórnika za 1 zł.(Promocja zakończyła się dnia 31.08.2018 o godzinie 11:00)
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 30.08.2018 od GODZ. 12:00 do wyczerpania zapasów.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE I ODBIERZ PIÓRNIK ZA 1 ZŁ! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE I ODBIERZ PIÓRNIK ZA 1 ZŁ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE I ODBIERZ PIÓRNIK ZA 1 ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE I ODBIERZ PIÓRNIK ZA 1 ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ PLECAK ZA 19,99ZŁ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ PLECAK ZA 19,99ZŁ! – polega na tym, że przy zakupie za minimum 150 (sto pięćdziesiąt) złotych łącznie, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego plecaka za 19,99zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 27.08.2018 od GODZ. 12:00 do wyczerpania zapasów. (Promocja zakończyła się dnia 30.08.2018 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ PLECAK ZA 19,99 ZŁ! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ PLECAK ZA 19,99ZŁ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ PLECAK ZA 19,99ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ PLECAK ZA 19,99ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „KALOSZE20% na obuwie z kodem KALOSZE20”

 1. Promocja „KALOSZE20% na obuwie z kodem KALOSZE20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie kaloszy damskich w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „KALOSZE20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 24.08.2018 od godziny 18:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 27.08.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” oraz KUP 4 W CENIE 3.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „4 w cenie 3”

 1. Promocja „4 w cenie 3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 24.08.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 27.08.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ OBUWIE ZA 9,99ZŁ!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ OBUWIE ZA 9,99ZŁ! – polega na tym, że przy zakupie za minimum 150 (sto pięćdziesiąt) złotych łącznie, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu – czółenka damskie(Hold the Time), półbuty męskie(Półbuty Sitis), obuwie sportowe dziecięce(Żółte Slip On Space Walk,Pomarańczowe Slip On Space Walk,Granatowe Tenisówki Utility, Pomarańczowe Tenisówki Utility) za 9,99zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 22.08.2018 od GODZ. 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 24.08.2018 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I OBUWIE ZA 9,99 zł! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ OBUWIE ZA 9,99ZŁ! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ OBUWIE ZA 9,99ZŁ! Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ OBUWIE ZA 9,99ZŁ!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „SHOES20% na obuwie z kodem SHOES20”

 1. Promocja „SHOES20% na obuwie z kodem SHOES20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie czółenek damskich, półbutów męskich oraz obuwia sportowego dziecięcego w sklepie Born2be.pl  wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „SHOES20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 22.08.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 24.08.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera” oraz obuwie za 9,99zł przy minimalnej wartości koszyka 150zł.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „EXTRA -25% na wszystko przy zakupach powyżej 130 zł z kodem EXTRA25”

 1. Promocja „EXTRA -25% na wszystko przy zakupach powyżej 130zł z kodem EXTRA25” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 130zł (sto trzydzieści złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „EXTRA25” ulega zmniejszeniu o 25%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 20.08.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 22.08.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI LUB PIÓRNIK ZA 1GR!:

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI LUB PIÓRNIK ZA 1GR! – polega na tym, że przy zakupie za minimum 150 (sto pięćdziesiąt) złotych łącznie, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu – trampki lub piórnik za 1gr
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 17.08.2018 od GODZ. 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 20.08.2018 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI LUB PIÓRNIK ZA 1GR! nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach promocji ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI LUB PIÓRNIK ZA 1GR! podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu .
 8. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI LUB PIÓRNIK ZA 1GR!, Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego promocją ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 150ZŁ I ODBIERZ TRAMPKI LUB PIÓRNIK ZA 1GR!.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „BACK TO SCHOOL -20% NA WSZYSTKO z kodem BTS20”

 1. Promocja „BACK TO SCHOOL -20% NA WSZYSTKO z kodem BTS20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „BTS20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 13.08.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 17.08.2018 o godzinie 12:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DODATKOWE -50% NA WSZYSTKO z kodem EXTRA50”

 1. Promocja „DODATKOWE -50% NA WSZYSTKO z kodem EXTRA50” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „EXTRA50” ulega zmniejszeniu o 50%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 09.08.2018 od godziny 00:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 13.08.2018 o godzinie 15:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „FLASH SALE -30% na wszystko przy zakupach powyżej 120zł z kodem EXTRA30”

 1. Promocja „FLASH SALE -30% na wszystko przy zakupach powyżej 120zł z kodem EXTRA30” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 120zł (sto dwadzieścia złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „EXTRA30” ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 06.08.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 08.08.2018 o godzinie 23:59)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „PAYDAY -15% na wszystko przy zakupach powyżej 130zł z kodem PAYDAY15”

 1. Promocja „PAYDAY -15% na wszystko przy zakupach powyżej 130zł z kodem PAYDAY15” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 130zł (sto trzydzieści złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „PAYDAY15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 30.07.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 02.08.2018 o godzinie 15:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „4 w cenie 3”

 1. Promocja „4 w cenie 3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 23.07.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 30.07.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „ FLASH SALE -25% na obuwie przy zakupach powyżej 150zł z kodem B2B25”

 1. Promocja „FLASH SALE -25% na obuwie przy zakupach powyżej 150zł z kodem B2B25" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 150zł (sto pięćdziesiąt złotych) wartość (cena) obuwia po wpisaniu kodu „B2B25” ulega zmniejszeniu o 25%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 19.07.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 23.07.2018 o godzinie 12:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „ FLASH SALE -20% na zakupy powyżej 150zł z kodem BORN20”

 1. Promocja „FLASH SALE -20% na zakupy powyżej 150zł z kodem BORN20" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 150zł (sto pięćdziesiąt złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „BORN20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 16.07.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 19.07.2018 o godzinie 12:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „ RABATY NA T-SHIRTY DO -40%”

 1. Promocja „RABATY NA T-SHIRTY DO -40% " (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 60zł (sześćdziesiąt złotych) wartość (cena) T-Shirtów po wpisaniu kodu „TSHIRT20” ulega zmniejszeniu o 20%, następnie przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 130zł (sto trzydzieści złotych) wartość (cena) T-Shirtów po wpisaniu kodu „TSHIRT40” ulega zmniejszeniu o 40%
 2. Promocja obowiązuje od dnia 12.07.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 16.07.2018 o godzinie 12:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „4 w cenie 3”

 1. Promocja „4 w cenie 3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 09.07.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 12.07.2018 o godzinie 12:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „ Born2be na Słonecznej Stacji z kodem born2be4fun”:

 1. Promocja „born2be na słonecznej stacji z kodem promocyjnym (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu promocyjnego ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. Kupony promocyjne można uzyskać podczas promocyjnych eventów sklepu born2be.pl w wskazanych miejscach:
 3. Promocja obowiązuje od dnia 07.07.2018 od godziny 08:00 do 30.09.2018 do godziny 23:59.
 4. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 5. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pllub na chat dostępny na naszej stronie.
 6. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 7. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-promocji . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin zasad korzystania z Vouchera wygranego w konkursie Born2be 4FUN.TV "Born2be Słoneczna Stacja":

 1. Osoby, które wygrają w konkursach prowadzonych podczas eventów “Born2be Słoneczna Stacja” mogą skorzystać z Vouchera na stronie born2be.pl (dalej: „Konkurs”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu z wygranego Vouchera ulega zmniejszeniu o 200zł.
 2. Voucher jest ważny do 30.09.2017 r. od daty otrzymania.
 3. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.
 4. Otrzymany voucher o wartości 200 zł może być wykorzystany jednorazowo, tzn. nie ma możliwości podziału kwoty 200 zł na kilka zakupów i wykorzystania w różnym czasie.
 5. Przy realizacji Vouchera Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania części ceny niewykorzystanej wartości Vauchera w postaci gotówki, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera.
 6. Użytkownik Vouchera wraz z otrzymaniem go, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 7. Wartość Vouchera nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 8. Nie łączy się z innymi promocjami.
 9. Born2be.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich udostępnienia uczestnikom konkursu „Born2be Słoneczna Stacja” za pośrednictwem strony internetowej Born2be.pl. Zmiany Regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji konsumentów, którzy uzyskali Voucher na warunkach dotychczas obowiązującego Regulaminu.

Regulamin promocji „ EXTRA 25% na zakupy powyżej 150zł z kodem SALE25”

 1. Promocja „EXTRA 25% na zakupy powyżej 150zł z kodem SALE25" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 150zł (sto pięćdziesiąt złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „SALE25” ulega zmniejszeniu o 25%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 02.07.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 06.07.2018 o godzinie 12:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji "4 w cenie 3"

 1. Promocja 4 w cenie 3 ("Promocja") polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej ("Uczestnik") przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 29.06.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania.
 3. (Promocja zakończyła się dnia 02.07.2018 o godzinie 15:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 8. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „ FLASH SALE -20% na zakupy powyżej 130zł z kodem BORN20”

 1. Promocja „FLASH SALE -20% na zakupy powyżej 130zł z kodem BORN20" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 130zł (sto trzydzieści złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „BORN20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 28.06.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 29.06.2018 o godzinie 15:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „ FLASH SALE -20% na zakupy powyżej 150zł z kodem FLASH20”

 1. Promocja „FLASH SALE -20% na zakupy powyżej 150zł z kodem FLASH20" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 150zł (sto pięćdziesiąt złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „FLASH20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 25.06.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 26.06.2018 o godzinie 15:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji "Pilot WP" organizowanej wspólnie przez Netwizor Sp. z o.o. oraz Azagroup S.A. ("Regulamin""Organizator")

 1. Promocja "Pilot WP" ("Promocja") polega na tym, że do pierwszych 60.000 zamówień złożonych w sklepie internetowym Born2Be za pośrednictwem strony born2be.pl w okresie wskazanym w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, Organizator dołączy 1 (jeden) voucher z kodem promocyjnym ("Voucher") na usługę "Starter PLUS WP PILOT" ("Usługa")
 2. Promocja obowiązuje od dnia 22 czerwca 2018 roku od godziny : 00:01 do dnia 9 lipca 2018 roku do godziny 23.59.
 3. Voucher uprawnia do bezpłatnego korzystania z Usługi przez okres dwóch tygodni, począwszy od momentu aktywacji usługi za pomocą kodu promocyjnego zamieszczonego na Voucherze, przeprowadzonej według instrukcji przedstawionej na Voucherze. Każdy kod promocyjny ważny jest do 1 września 2018 roku.
 4. Organizator oświadcza, że Usługa świadczona jest przez operatora Netwizor sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-231), pod adresem ul. Jutrzenki 137A, nr KRS: 0000402267, NIP: 7010324630, REGON: 145883168. Pełen regulamin Usługi w tym, sposób korzystania z kodów promocyjnych, znajduje się na stronie operatora Usługi pod adresem https://pilot.wp.pl/regulamin.
 5. Azagroup S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Usługi ani prawidłowość informacji przedstawionych na Voucherze. Wszelkie roszczenia, reklamacje lub uwagi z tego tytułu należy kierować do Operatora na stronie : https://pilot.wp.pl/pomoc.
 6. Wszelkie pytania dotyczące Promocji prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 7. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 8. Towar zakupiony w ramach Promocji w sklepie Born2Be podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „ FLASH SALE -20% na zakupy powyżej 150zł z kodem FLASHSALE20”

 1. Promocja „FLASH SALE -20% na zakupy powyżej 150zł z kodem FLASHSALE20" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 150zł (sto pięćdziesiąt złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „FLASHSALE20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 19.06.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 21.06.2018 o godzinie 15:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „4 w cenie 3”

 1. Promocja „4 w cenie 3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 14.06.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 18.06.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „- 15% na zakupy powyżej 120zł z kodem obuwie15”

 1. Promocja „- 15% na zakupy powyżej 120zł z kodem obuwie15 (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów z zakładki "Obuwie" w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 120zł (sto dwadzieścia złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „obuwie15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających promocji.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 06.06.2018 od godziny 15:00 do jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 12.06.2018 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”, oraz „-10% na wszystko z kodem BORN2BE10"
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Regulamin promocji „- 20% na zakupy powyżej 120zł z kodem HAPPY20”

 1. Promocja „- 20% na zakupy powyżej 120zł z kodem HAPPY20" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 120zł (sto dwadzieścia złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „HAPPY20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 30.05.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 04.06.2018 o godzinie 15:00)
 3. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających Promocji.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”, „Dzień Matki z Born2Be”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „4 w cenie 3”

 1. Promocja „4 w cenie 3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 (czterech) dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.born2be.pl, łączna kwota do zapłaty przez Uczestnika za produkty obniżona zostaje o równowartość ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 25.05.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 30.05.2018 o godzinie 15:00)
 3. Wszelkie pytania prosimy składać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pośrednictwem chatu dostępnego na stronie www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „- 15% na zakupy powyżej 130zł z kodem BORN2BE15”

 1. Promocja „- 15% na zakupy powyżej 130zł z kodem BORN2BE15" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 130zł (sto trzydzieści złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „BORN2BE15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających promocji.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 22.05.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 25.05.2018 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”, „Dzień Matki z Born2Be” oraz „-10% na wszystko z kodem BORN2BE10"
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji -10% na wszystko z kodem „BORN2BE10":

 1. Promocja -10% na wszystko z kodem „BORN2BE10” – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl, po wpisaniu kodu promocyjnego: „BORN2BE10” wartość (cena) produktów ulega zmniejszeniu o 10%.
 2. W okresie obowiązywania promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających promocji.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 16.05.2018 od godziny 18:00 do odwołania. (Promocja zakończyła się dnia 25.05.2018 o godzinie 12:00)
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja „BORN2BE10” nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Sezonowa wyprzedaż”

 1. Promocja „Sezonowa wyprzedaż” polega na tym, że w na stronie sklepu born2be.pl sprzedawane są produkty objęte specjalną promocją polegającą na oferowaniu danych towarów w obniżonych cenach, nawet do – 70% ceny początkowej takiego towaru.
 2. Promocja obowiązuje każdego dnia do chwili jej zakończenia. Koniec obowiązywania dobowej promocji określa zegar odliczający czas w pasku głównym menu sklepu born2be.pl. W każdej dobie trwania Promocji mogą być prezentowane różne towary. Promocja zakończy się ponadto automatycznie, przed upływem czasu w wypadku wyczerpania zapasów towarów objętych promocją w danej dobie.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja „Sezonowa wyprzedaż” łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Karuzela Promocji”

 1. Promocja „Karuzela Promocji” (dalej: „Promocja”) polega na tym, że cena wybranych produktów z kolekcji wiosennej (dalej: „Produkty podlegające promocji”) zostaje obniżona o dodatkowe 20% w stosunku do cen Produktów podlegających promocji aktualnie widniejących na stronie (cen uwzględniających już istniejące obniżki).
 2. Produkty objęte promocją znajdują się pod tym adresem: https://born2be.pl/kobiety?k=wiosna. Produkty podlegające promocji wymieniane będą co 24 godziny przez cały czas trwania promocji, co następowało będzie poprzez aktualizację treści strony znajdującej się pod adresem wskazanym powyżej.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 19.04.2018, od godziny 16:00 Promocja kończy się dnia 30.04.2018 o godzinie 23:59.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w czasie trwania Promocji w sklepie born2be.pl, poza obniżką cen produktów.
 5. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 6. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Promocja Wiosenna”

 1. Promocja „Promocja Wiosenna” – polega na tym, że cena wybranych produktów z kolekcji wiosennej jest obniżona.
 2. Produkty objęte promocją znajdują się pod tym adresem: https://born2be.pl/kobiety?k=wiosna
 3. Promocja obowiązuje od dnia 18.04.2018. Promocja kończy się dnia 18.04.2018 o godzinie 23:59.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w czasie trwania Promocji w sklepie born2be.pl
 5. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 6. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Finał wyprzedaży”

 1. Promocja „Finał wyprzedaży” polega na tym, że w na stronie sklepu born2be.pl sprzedawane są produkty objęte specjalną promocją polegającą na oferowaniu danych towarów w obniżonych cenach, nawet do – 80% ceny początkowej takiego towaru.
 2. Promocja obowiązuje każdego dnia do chwili jej zakończenia. Koniec obowiązywania dobowej promocji określa zegar odliczający czas w pasku głównym menu sklepu born2be.pl. W każdej dobie trwania Promocji mogą być prezentowane różne towary. Promocja zakończy się ponadto automatycznie, przed upływem czasu w wypadku wyczerpania zapasów towarów objętych promocją w danej dobie.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie: www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja „Finał wyprzedaży” łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego innych przepisów prawa oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin zasad korzystania z Vouchera wygranego w konkursie 4FUN.TV „ZGARNIJ KASĘ DO SKLEPU WWW.BORN2BE.PL I METAMORFOZĘ ZE STYLISTĄ 4FUN.TV”:

 1. Voucher jest ważny do 31.12.2017 r. od daty otrzymania.
 2. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.
 3. Otrzymany voucher o wartości 1000 zł może być wykorzystany jednorazowo, tzn. nie ma możliwości podziału kwoty 1000 zł na kilka zakupów i wykorzystania w różnym czasie.
 4. Przy realizacji Vouchera Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania części ceny niewykorzystanej wartości Vauchera w postaci pieniądza, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera.
 5. Użytkownik Vouchera wraz z otrzymaniem go, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść w całości oraz zapoznał się z Regulaminem konkursu „ZGARNIJ KASĘ DO SKLEPU WWW.BORN2BE.PL I METAMORFOZĘ ZE STYLISTĄ 4FUN.TV”, którego organizatorem jest 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (4FUN.TV) dostępnym na stronie http://4fun.tv/f/regulaminy.html . Ponadto akceptuje jego treść w całości.
 6. Wartość Vouchera nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 7. Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 8. Born2be.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich udostępnienia zmienionej treści Regulaminu uczestnikom konkursu „ZGARNIJ KASĘ DO SKLEPU WWW.BORN2BE.PL I METAMORFOZĘ ZE STYLISTĄ 4FUN.TV” za pośrednictwem stron sieci Internet wprowadzenia przez Born2be., po udostępnieniu zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą pogarszad sytuacji konsumentów, którzy uzyskali Voucher na warunkach dotychczas obowiązującego Regulaminu.

Regulamin zasad korzystania z Vouchera wygranego w konkursie 4FUN.TV „ZGARNIJ KASĘ DO SKLEPU WWW.BORN2BE.PL":

 1. Voucher jest ważny do 30.11.2017 r. od daty otrzymania.
 2. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.
 3. Otrzymany voucher o wartości 100 zł może być wykorzystany jednorazowo, tzn. nie ma możliwości podziału kwoty 100 zł na kilka zakupów i wykorzystania w różnym czasie.
 4. Przy realizacji Vouchera Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania części ceny niewykorzystanej wartości Vauchera w postaci pieniądza, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera.
 5. Użytkownik Vouchera wraz z otrzymaniem go, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść w całości oraz zapoznał się z Regulaminem konkursu „Zgarnij kasę do sklepu www.born2be”, którego organizatorem jest 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (4FUN.TV) dostępnym na stronie http://4fun.tv/f/regulaminy.html . Ponadto akceptuje jego treść w całości.
 6. Wartość Vouchera nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 7. Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 8. Born2be.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich udostępnienia zmienionej treści Regulaminu uczestnikom konkursu „Zgarnij kasę do sklepu www.born2be” za pośrednictwem stron sieci Internet wprowadzenia przez Born2be., po udostępnieniu zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji konsumentów, którzy uzyskali Voucher na warunkach dotychczas obowiązującego Regulaminu.

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA OD 200 ZŁ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ”

 1. Promocja "Darmowa dostawa od 200zł przez Pocztę Polską" (dalej: „Promocja”) polega na tym, że przy zakupie dowolnego Towaru znajdującego się na stronie born2be.pl (www.born2be.pl), za kwotę co najmniej 2000 (dwieście) złotych lub wyższą, Klient w wypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, nie ponosi żadnych opłat związanych z dostawą Towarów. Promocja nie obejmuje przesyłek za pobraniem.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 19.06.2018r. od godziny 13:30 do jej odwołania.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać poprzez wiadomość e-mail do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja „Darmowa dostawa przez Pocztę Polską" łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej

Regulamin promocji -15% na sandały z kodem „B2B15":

 1. Promocja -15% na Sandały z kodem „B2B15” – polega na tym, że przy zakupie obuwia z kategorii sportowe po wpisaniu kodu promocyjnego: „B2B15” wartość (cena) wybranych butów z kategorii sandały ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. W okresie obowiązywania promocji Klient będzie miał możliwośd dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających promocji.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 25.08.2017 od godziny 17:00. Promocja kończy się dnia 28.08.2017 o godzinie 13:00.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja „B2B15” nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji wspaniały tydzień:

 1. Promocja „wspaniały tydzień” – do każdego zamówienia dołączany jest: kupon zniżkowy o wartości 20 zł oraz próbka produktu firmy Farmona.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 22.08.2017 od godziny 15:00 do wyczerpania zapasów.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja „wSPAniały tydzień” łączy się z innymi promocjami obowiązujacymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji bon na 100 zł do Fly.pl:

 1. Promocja „Bon na 100 zł do Fly.pl” – polega na tym, że przy zakupie butów za minimum 100 zł, klient otrzymuje w wiadomości email bon promocyjny o wartości 100 zł do wykorzystania w serwisie www.fly.pl zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie: http://fly.pl/regulamin-kupony-born2be/. 2. Promocja obowiązuje od dnia 07.07.2017 od godziny 15:00 Promocja kończy się dnia 14.07.2017 o godzinie 15:00.
 2. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 3. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 4. Promocja „Bon Fly.pl” łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz”:

 1. Promocja „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz” – polega na tym, że w momencie dodania do koszyka drugiej i kolejnej pary butów, w karcie koszyka będzie naliczany rabat. Rabat znajduje się w przedziale od 3% do 20% i jest naliczany w zależności od wartości zamówienia i liczby zamawianych produktów. Rabat zostanie udzielony w równej proporcji na każdy zamawiany w ramach promocji produkt.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 03.07.2017 od godziny 16:00. Promocja kończy się dnia 07.07.2017 o godzinie 15:00.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie https://born2be.pl. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem. Promocja „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz” nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie w sklepie born2be.pl. Towar zakupiony w ramach promocji „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz” podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem:
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. ́Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji Baleriny Peggy albo Baleriny Valerian za 1zł:

 1. Promocja Baleriny Peggy albo Baleriny Valerian za 1zł – polega na tym, że przy zakupie za minimum 130 (sto trzydzieści) złotych łącznie, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu – Baleriny Peggy albo Baleriny Valerian za 1zł
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu. 3) Promocja obowiązuje od dnia 19.06.2017 od GODZ. 11:00. Promocja kończy się dokładnie 23. Czerwca o godzinie 13:00.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja Baleriny Peggy albo Baleriny Valerian za 1zł nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach promocji Baleriny Peggy albo Baleriny Valerian za 1zł podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions .
 7. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją Baleriny Peggy albo BalerinyValerian za 1zł, Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego Promocją Baleriny Peggy albo Baleriny Valerian za 1zł.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł:

 1. Promocja Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł – polega na tym, że przy zakupie za minimum 130 (sto trzydzieści) złotych łącznie, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu – Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu. 3) Promocja obowiązuje od dnia 13.06.2017 od GODZ. 12:00. Promocja kończy się dokładnie 19. Czerwca o godzinie 13:00.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach promocji Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł pod- lega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions .
 7. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł, Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego Promocją Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji 3+1 za 1 zł:

 1. Promocja 3+1 za 1 zł – polega na tym, że przy zakupie 3 par butów, czwartą dostajesz za 1 zł. Promocją objęty jest najtańszy produkt spośród produktów wybranych przy danym zakupie.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 12.06.2017 od GODZ. 12:00. Promocja kończy się dokładnie 13. Czerwca o godzinie 12:00. Sklep born2be zastrzega sobie prawo do zmiany promocji lub wcześniejszego jej zakończenia.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja 3+1 za 1 zł nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach promocji 3+1 za 1 zł podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions .
 7. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją 3+1 za 1 zł, Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego 3+1 za 1 zł.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „Ostatnie Sztuki”:

 1. Promocja „Ostatnie Sztuki” polega na tym, że w na stronie sklepu born2be.pl w sekcji oznaczonej nazwą „ostatnie sztuki” w ramach niniejszej promocji „Ostatnie Sztuki” - w niższych cenach – nawet 80% taniej - sprzedawane są ostatnie rozmiary określonych modeli butów.
 2. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja „Ostatnie Sztuki” nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach promocji „Ostatnie Sztuki” zł podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions .
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
newsletter