Wyjątkowe promocje na dzień matki! Extra -30% na wszystko w aplikacji mobilnej z kodem: BN16-MAMA30
SPRAWDŹ!

Regulamin promocji „Extra -25% na wszystko i -30% na kolekcje dziecięce z kodem: MOMENT dla Uczestników Programu Born2be Club"

 1. Promocja "Extra -25% na wszystko i -30% na kolekcje dziecięce z kodem: MOMENT dla Uczestników Programu Born2be Club” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że wykorzystując jeden kod rabatowy tj. „MOMENT” („Kod rabatowy”), Uczestnik Promocji będzie mógł otrzymać rabaty w różnych wysokościach na wybrane produkty, w zależności od grupy produktu, do której produkt należy, zgodnie z ust. 4 poniżej.
 2. Kod rabatowy można wykorzystać na stronie www.born2be.pl lub w wersji mobilnej strony www.born2be.pl albo w aplikacji mobilnej born2be– wyłącznie po zalogowaniu na konto i dołączeniu do born2be club
 3. Promocja obowiązuje od dnia 24.05.2024 r. od godziny 12:00 do dnia 26.05.2024 r. do godziny 12:00
 4.   Kod rabatowy „MOMENT” przyznaje: a) 25% rabatu na wszystko b) 30% rabatu na wszystkie produkty dziecięce
 5. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi lub promocjami dostępnymi na stronie Born2be.pl.
 6. W zależności od rodzaju produktów dodanych do koszyka przez Uczestnika Promocji, po wpisaniu Kodu rabatowego, obniżka wyniesie określoną wartość % na dany produkt z danej grupy produktowej, zgodnie z ust. 4 powyżej.
 7. Aby wziąć udział w Promocji, należy: a) w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej wybrać produkt lub produkty, które Uczestnik Promocji chce zakupić i dodać je do koszyka, b) przed zawarciem Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt. c) poniżej, należy wpisać Kod rabatowy w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej – jeżeli w koszyku znajdować się będą produkty z grup produktowych określonych w ust. 4 powyżej, rabat w określonej w ramach danej grupy produktowej wysokości naliczy się automatycznie, c) zawrzeć Umowę Sprzedaży wybranych produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 8. W ramach Promocji, cena za produkt lub produkty z danej grupy produktowej, zostanie pomniejszona o wysokość określoną w ust. 4 powyżej (w zależności od grupy produktowej, do której należy produkt), liczoną od regularnej ceny danego produktu z danej grupy produktowej. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej, które Uczestnik Promocji ponosi na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu born2be.pl dostępnym w Serwisie Internetowym.
 9. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów uwzględnionych w różnych grupach produktowych wskazanych w ust. 4 powyżej, każdy produkt otrzyma rabat przyznany danej grupie produktowej, zgodnie z ust. 4 powyżej. Produkt, który będzie znajdował się jednocześnie w więcej niż jednej ww. grupie produktów, otrzyma najkorzystniejszą (najwyższą możliwą) dla Uczestnika Promocji obniżkę %.
 10. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 11. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 12. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulamine­m
 13. Uczestnik Promocji dokonując zakupu produktów w Serwisie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji
 14. Przyznany przez Organizatora rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 15. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo konsumentów oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
 17. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego lub w Aplikacji Mobilnej. Odwołanie Promocji nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestnika Promocji przed jej odwołaniem.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 19. Zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji; b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie); c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 20. W przypadku dokonania zmiany w warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym
 21. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Azagroup S.A. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” dostępnej w Serwisie Internetowym

Regulamin promocji "Extra -30% na wszystko z kodem: BN16-MAMA30 w aplikacji mobilnej sklepu born2be.pl"

 1. Promocja "Extra -30% na wszystko z kodem: BN16-MAMA30 w aplikacji mobilnej sklepu born2be.pl" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnego produktu w aplikacji mobilnej sklepu born2be.pl wartość (cena) tego produktu po wpisaniu kodu rabatowego: BN16-MAMA30 ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 24.05.2024 r. od godziny 12:00 do dnia 28.05.2024 r . godz. 12:00
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pomocą chatu dostępnego na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, chyba że co innego wynika z treści danej promocji lub akcji promocyjnej.
 6. Towar Zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „DARMOWA DOSTAWA OD 300 ZŁ Z POCZTĄ POLSKĄ”

 1. Promocja „DARMOWA DOSTAWA OD 300 ZŁ Z POCZTĄ POLSKĄ” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnego Towaru znajdującego się na stronie born2be.pl (www.born2be.pl) za kwotę co najmniej 300 zł, Klient w wypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej nie ponosi żadnych opłat związanych z dostawą Towarów.
 2. Promocja nie obejmuje płatności przy odbiorze.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 17.05.2024 r. od godziny 12:00 do odwołania.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja łączy się z aktywnymi kodami rabatowymi dostępnymi na stronie born2be.pl
 7. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu

Regulamin promocji "PRODUKT W PROMOCYJNEJ CENIE W KOSZYKU"

 1. Promocja ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 1 ZŁ I ODBIERZ WYBRANY PRODUKT ZA 29,99 ZŁ! – polega na tym, że przy zakupach w sklepie born2be za 1zł, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu za 29,99 zł. Produkty dodatkowe, objęte niniejszą promocją, wyświetlą się w karcie koszyka.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 04.05.2024 r. godz. 12:00 do odwołania lub wyczerpania zapasów produktów dodatkowych objętych niniejszą promocją.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pomocą chatu dostępnego na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.     Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-27% za zapis do newslettera”
 5. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „-30% za zapis do newslettera”
 6. Towar Zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 7. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 1 ZŁ I ODBIERZ WYBRANY PRODUKT ZA 29,99 ZŁ! w odniesieniu do towaru zakupionego za min. 1 zł, Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu produktu dodatkowego, zakupionego za 29,99 zł objętego promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 1 ZŁ I ODBIERZ WYBRANY PRODUKT ZA 29,99 ZŁ! W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją ZRÓB ZAKUPY W SKLEPIE BORN2BE ZA MIN. 1 ZŁ I ODBIERZ WYBRANY PRODUKT ZA 29,99 ZŁ! w odniesieniu do produktu dodatkowego, zakupionego za 29,99 zł, Konsumenta obowiązują zasady odstąpienia od umowy określone w Regulaminie sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 8.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji "Extra -25% na wszystko dla subskrybentów Newslettera sklepu born2be.pl"

 1. Promocja "Extra -25% na wszystko dla subskrybentów Newslettera sklepu born2be.pl" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu rabatowego ulega zmniejszeniu o 25%.
 2. Kod rabatowy, dostępny w Newsletterze sklepu born2be.pl, można wykorzystać wyłącznie po zalogowaniu na konto i dołączeniu do born2be club.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 31.01.2024 r. godz. 09:00 do odwołania.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pomocą chatu dostępnego na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, chyba że co innego wynika z treści danej promocji lub akcji promocyjnej.
 7. Towar Zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji rocznicowej "Extra -30% na wszystko dla subskrybentów Newslettera sklepu born2be.pl"

 1. Promocja rocznicowa "Extra -30% na wszystko dla subskrybentów Newslettera sklepu born2be.pl" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu rabatowego dostępnego w Newsletterze sklepu born2be.pl ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 02.01.2024 r. godz. 11:00 do odwołania.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pomocą chatu dostępnego na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, chyba że co innego wynika z treści danej promocji lub akcji promocyjnej.
 6. Promocja nie obowiązuje na produkty z kategorii Pielęgnacja Obuwia.
 7. Towar Zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji "EXTRA -30% NA WSZYSTKO DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNEJ SKLEPU BORN2BE.PL"

 1. Promocja "EXTRA -30% NA WSZYSTKO DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNEJ SKLEPU BORN2BE.PL" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu rabatowego dostępnego w Newsletterze sklepu born2be.pl ulega zmniejszeniu o 30%.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 15.12.2023 r. godz. 13:00 do odwołania.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pomocą chatu dostępnego na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, chyba że co innego wynika z treści danej promocji lub akcji promocyjnej.
 6. Promocja nie obowiązuje na produkty z kategorii Pielęgnacja Obuwia.
 7. Towar Zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji "EXTRA -25% NA WSZYSTKO DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU BORN2BE CLUB"

 1. Promocja "EXTRA -25% NA WSZYSTKO DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU BORN2BE CLUB" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie born2be.pl wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu rabatowego dostępnego w Newsletterze sklepu born2be.pl ulega zmniejszeniu o 25%.
 2. Kod rabatowy można wykorzystać w następujący sposób: na stronie www.born2be.pl lub w wersji mobilnej strony www.born2be.pl albo w aplikacji mobilnej born2be– wyłącznie po zalogowaniu na konto i dołączeniu do born2be club.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 25.09.2023 r. godz. 11:00 do odwołania.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pomocą chatu dostępnego na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, chyba że co innego wynika z treści danej promocji lub akcji promocyjnej.
 7. Promocja nie obowiązuje na produkty z kategorii Pielęgnacja Obuwia.
 8. Towar Zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji imieninowej dla subskrybentów Newslettera „Zrób zakupy za określoną kwotę minimalną i skorzystaj z przyznanego rabatu na cały asortyment"

 1. Promocja imieninowa dla subskrybentów Newslettera „Zrób zakupy za określoną kwotę minimalną i skorzystaj z przyznanego rabatu na cały asortyment" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że dokonując zakupów w sklepie born2be.pl za określoną w pkt. 2 poniżej kwotę minimalną, po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego otrzymasz określony rabat na całe zakupy. Kod rabatowy dostępny jest w Newsletterze sklepu born2be.pl.
 2. Za zakupy w sklepie born2be.pl, za kwotę minimalną w wysokości: 100 zł - otrzymasz od nas rabat 30% na całe zakupy.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 26.07.2023 r. godz. 09:00 do odwołania.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub za pomocą chatu dostępnego na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, chyba że co innego wynika z treści danej promocji lub akcji promocyjnej.
 7. Promocja nie obowiązuje na produkty z kategorii Pielęgnacja Obuwia.
 8. Towar Zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/regulamin-sklepu
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Zostaw wiadomość
Potrzebujesz pomocy?
Przejdź do listy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi FAQ. Znajdziesz tam również numer telefonu do Biura Obsługi Klienta.
Przejdź do FAQ
Znajdź nas na
Pobierz naszą aplikację
© 2024 Born2be. Wszelkie prawa zastrzeżone.