Wysyłka 24H
Darmowy zwrot do 30 dni

Regulamin promocji

Regulamin promocji „- 15% na zakupy powyżej 130zł z kodem BORN2BE15”
 1. Promocja „- 15% na zakupy powyżej 130zł z kodem BORN2BE15" (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl na kwotę powyżej 130zł (sto trzydzieści złotych) wartość (cena) produktów po wpisaniu kodu „BORN2BE15” ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. W okresie obowiązywania Promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających promocji.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 22.05.2018 od godziny 12:00 do jej odwołania.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja nie łączy się z następującymi promocjami obowiązującymi na stronie internetowej sklepu Born2be.pl: „30zł zniżki za zapis do newslettera”, „Dzień Matki z Born2Be” oraz „-10% na wszystko z kodem BORN2BE10"
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji -10% na wszystko z kodem „BORN2BE10":
 1. Promocja -10% na wszystko z kodem „BORN2BE10” – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Born2be.pl, po wpisaniu kodu promocyjnego: „BORN2BE10” wartość (cena) produktów ulega zmniejszeniu o 10%.
 2. W okresie obowiązywania promocji Klient będzie miał możliwość dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających promocji.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 16.05.2018 od godziny 18:00 do odwołania.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja „BORN2BE10” nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji „4 w cenie 3”
 1. Promocja „4 w cenie 3” („Promocja”) – polega na tym, że Uczestnik Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) przy zakupie 4 dowolnych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.born2be.pl, otrzymuje rabat w wysokości ceny najtańszego z kupowanych produktów.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 27.04.2018 od godziny 18:00 do jej odwołania (Promocja zakończona w dniu 11.05.2018).
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl, dostępnym pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions
 7. W wypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu objętego Promocją, kwota wartości danego zwróconego produktu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnym pod adresem wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że zostanie od niej odjęta kwota o jaką została zmniejszona wartość koszyka w wyniku pomniejszenia go o wartość najtańszego produktu po podzieleniu tej wartości przez 4.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji „Sezonowa wyprzedaż”
 1. Promocja „Sezonowa wyprzedaż” polega na tym, że w na stronie sklepu born2be.pl sprzedawane są produkty objęte specjalną promocją polegającą na oferowaniu danych towarów w obniżonych cenach, nawet do – 70% ceny początkowej takiego towaru.
 2. Promocja obowiązuje każdego dnia do chwili jej zakończenia. Koniec obowiązywania dobowej promocji określa zegar odliczający czas w pasku głównym menu sklepu born2be.pl. W każdej dobie trwania Promocji mogą być prezentowane różne towary. Promocja zakończy się ponadto automatycznie, przed upływem czasu w wypadku wyczerpania zapasów towarów objętych promocją w danej dobie.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja „Sezonowa wyprzedaż” łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji „Karuzela Promocji”
 1. Promocja „Karuzela Promocji” (dalej: „Promocja”) polega na tym, że cena wybranych produktów z kolekcji wiosennej (dalej: „Produkty podlegające promocji”) zostaje obniżona o dodatkowe 20% w stosunku do cen Produktów podlegających promocji aktualnie widniejących na stronie (cen uwzględniających już istniejące obniżki).
 2. Produkty objęte promocją znajdują się pod tym adresem: https://born2be.pl/kobiety?k=wiosna. Produkty podlegające promocji wymieniane będą co 24 godziny przez cały czas trwania promocji, co następowało będzie poprzez aktualizację treści strony znajdującej się pod adresem wskazanym powyżej.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 19.04.2018, od godziny 16:00 Promocja kończy się dnia 30.04.2018 o godzinie 23:59.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w czasie trwania Promocji w sklepie born2be.pl, poza obniżką cen produktów.
 5. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 6. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji „Promocja Wiosenna”
 1. Promocja „Promocja Wiosenna” – polega na tym, że cena wybranych produktów z kolekcji wiosennej jest obniżona.
 2. Produkty objęte promocją znajdują się pod tym adresem: https://born2be.pl/kobiety?k=wiosna
 3. Promocja obowiązuje od dnia 18.04.2018. Promocja kończy się dnia 18.04.2018 o godzinie 23:59.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w czasie trwania Promocji w sklepie born2be.pl
 5. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 6. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji „Finał wyprzedaży”
 1. Promocja „Finał wyprzedaży” polega na tym, że w na stronie sklepu born2be.pl sprzedawane są produkty objęte specjalną promocją polegającą na oferowaniu danych towarów w obniżonych cenach, nawet do – 80% ceny początkowej takiego towaru.
 2. Promocja obowiązuje każdego dnia do chwili jej zakończenia. Koniec obowiązywania dobowej promocji określa zegar odliczający czas w pasku głównym menu sklepu born2be.pl. W każdej dobie trwania Promocji mogą być prezentowane różne towary. Promocja zakończy się ponadto automatycznie, przed upływem czasu w wypadku wyczerpania zapasów towarów objętych promocją w danej dobie.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie: www.born2be.pl.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja „Finał wyprzedaży” łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego innych przepisów prawa oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin zasad korzystania z Vouchera wygranego w konkursie 4FUN.TV „ZGARNIJ KASĘ DO SKLEPU WWW.BORN2BE.PL I METAMORFOZĘ ZE STYLISTĄ 4FUN.TV”:
 1. Voucher jest ważny do 31.12.2017 r. od daty otrzymania.
 2. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.
 3. Otrzymany voucher o wartości 1000 zł może być wykorzystany jednorazowo, tzn. nie ma możliwości podziału kwoty 1000 zł na kilka zakupów i wykorzystania w różnym czasie.
 4. Przy realizacji Vouchera Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania części ceny niewykorzystanej wartości Vauchera w postaci pieniądza, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera.
 5. Użytkownik Vouchera wraz z otrzymaniem go, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść w całości oraz zapoznał się z Regulaminem konkursu „ZGARNIJ KASĘ DO SKLEPU WWW.BORN2BE.PL I METAMORFOZĘ ZE STYLISTĄ 4FUN.TV”, którego organizatorem jest 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (4FUN.TV) dostępnym na stronie http://4fun.tv/f/regulaminy.html . Ponadto akceptuje jego treść w całości.
 6. Wartość Vouchera nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 7. Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 8. Born2be.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich udostępnienia zmienionej treści Regulaminu uczestnikom konkursu „ZGARNIJ KASĘ DO SKLEPU WWW.BORN2BE.PL I METAMORFOZĘ ZE STYLISTĄ 4FUN.TV” za pośrednictwem stron sieci Internet wprowadzenia przez Born2be., po udostępnieniu zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą pogarszad sytuacji konsumentów, którzy uzyskali Voucher na warunkach dotychczas obowiązującego Regulaminu.
Regulamin zasad korzystania z Vouchera wygranego w konkursie 4FUN.TV „ZGARNIJ KASĘ DO SKLEPU WWW.BORN2BE.PL":
 1. Voucher jest ważny do 30.11.2017 r. od daty otrzymania.
 2. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.
 3. Otrzymany voucher o wartości 100 zł może być wykorzystany jednorazowo, tzn. nie ma możliwości podziału kwoty 100 zł na kilka zakupów i wykorzystania w różnym czasie.
 4. Przy realizacji Vouchera Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania części ceny niewykorzystanej wartości Vauchera w postaci pieniądza, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera.
 5. Użytkownik Vouchera wraz z otrzymaniem go, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść w całości oraz zapoznał się z Regulaminem konkursu „Zgarnij kasę do sklepu www.born2be”, którego organizatorem jest 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (4FUN.TV) dostępnym na stronie http://4fun.tv/f/regulaminy.html . Ponadto akceptuje jego treść w całości.
 6. Wartość Vouchera nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 7. Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 8. Born2be.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich udostępnienia zmienionej treści Regulaminu uczestnikom konkursu „Zgarnij kasę do sklepu www.born2be” za pośrednictwem stron sieci Internet wprowadzenia przez Born2be., po udostępnieniu zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji konsumentów, którzy uzyskali Voucher na warunkach dotychczas obowiązującego Regulaminu.
REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA OD 100ZŁ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ”
 1. Promocja "Darmowa dostawa od 100zł przez Pocztę Polską" (dalej: „Promocja”) polega na tym, że przy zakupie dowolnego Towaru znajdującego się na stronie born2be.pl (www.born2be.pl), za kwotę co najmniej 100 (sto) złotych lub wyższą, Klient w wypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, nie ponosi żadnych opłat związanych z dostawą Towarów. Promocja nie obejmuje przesyłek za pobraniem.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 11.05.2018r. od godziny 15:30 do jej odwołania.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać poprzez wiadomość e-mail do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja „Darmowa dostawa przez Pocztę Polską" łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej
Regulamin promocji -15% na sandały z kodem „B2B15":
 1. Promocja -15% na Sandały z kodem „B2B15” – polega na tym, że przy zakupie obuwia z kategorii sportowe po wpisaniu kodu promocyjnego: „B2B15” wartość (cena) wybranych butów z kategorii sandały ulega zmniejszeniu o 15%.
 2. W okresie obowiązywania promocji Klient będzie miał możliwośd dokonania maksymalnie 10 osobnych zakupów podlegających promocji.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 25.08.2017 od godziny 17:00. Promocja kończy się dnia 28.08.2017 o godzinie 13:00.
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Promocja „B2B15” nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji wspaniały tydzień:
 1. Promocja „wspaniały tydzień” – do każdego zamówienia dołączany jest: kupon zniżkowy o wartości 20 zł oraz próbka produktu firmy Farmona.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 22.08.2017 od godziny 15:00 do wyczerpania zapasów.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja „wSPAniały tydzień” łączy się z innymi promocjami obowiązujacymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji bon na 100 zł do Fly.pl:
 1. Promocja „Bon na 100 zł do Fly.pl” – polega na tym, że przy zakupie butów za minimum 100 zł, klient otrzymuje w wiadomości email bon promocyjny o wartości 100 zł do wykorzystania w serwisie www.fly.pl zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie: http://fly.pl/regulamin-kupony-born2be/. 2. Promocja obowiązuje od dnia 07.07.2017 od godziny 15:00 Promocja kończy się dnia 14.07.2017 o godzinie 15:00.
 2. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 3. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 4. Promocja „Bon Fly.pl” łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz”:
 1. Promocja „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz” – polega na tym, że w momencie dodania do koszyka drugiej i kolejnej pary butów, w karcie koszyka będzie naliczany rabat. Rabat znajduje się w przedziale od 3% do 20% i jest naliczany w zależności od wartości zamówienia i liczby zamawianych produktów. Rabat zostanie udzielony w równej proporcji na każdy zamawiany w ramach promocji produkt.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 03.07.2017 od godziny 16:00. Promocja kończy się dnia 07.07.2017 o godzinie 15:00.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie https://born2be.pl. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem. Promocja „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz” nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie w sklepie born2be.pl. Towar zakupiony w ramach promocji „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz” podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem:
  1. https://born2be.pl/terms-and-conditions.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions. ́Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji Baleriny Peggy albo Baleriny Valerian za 1zł:
 1. Promocja Baleriny Peggy albo Baleriny Valerian za 1zł – polega na tym, że przy zakupie za minimum 130 (sto trzydzieści) złotych łącznie, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu – Baleriny Peggy albo Baleriny Valerian za 1zł
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu. 3) Promocja obowiązuje od dnia 19.06.2017 od GODZ. 11:00. Promocja kończy się dokładnie 23. Czerwca o godzinie 13:00.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja Baleriny Peggy albo Baleriny Valerian za 1zł nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach promocji Baleriny Peggy albo Baleriny Valerian za 1zł podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions .
 7. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją Baleriny Peggy albo BalerinyValerian za 1zł, Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego Promocją Baleriny Peggy albo Baleriny Valerian za 1zł.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł:
 1. Promocja Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł – polega na tym, że przy zakupie za minimum 130 (sto trzydzieści) złotych łącznie, w karcie koszyka będzie możliwość zakupu dodatkowego produktu – Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł.
 2. Klient w karcie koszyka będzie miał możliwość dokonania wyboru koloru oraz rozmiaru produktu. 3) Promocja obowiązuje od dnia 13.06.2017 od GODZ. 12:00. Promocja kończy się dokładnie 19. Czerwca o godzinie 13:00.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach promocji Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł pod- lega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions .
 7. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł, Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego Promocją Buty Sportowe Aurora za 9,99 zł
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji 3+1 za 1 zł:
 1. Promocja 3+1 za 1 zł – polega na tym, że przy zakupie 3 par butów, czwartą dostajesz za 1 zł. Promocją objęty jest najtańszy produkt spośród produktów wybranych przy danym zakupie.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 12.06.2017 od GODZ. 12:00. Promocja kończy się dokładnie 13. Czerwca o godzinie 12:00. Sklep born2be zastrzega sobie prawo do zmiany promocji lub wcześniejszego jej zakończenia.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja 3+1 za 1 zł nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach promocji 3+1 za 1 zł podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions .
 7. W wypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość objętej niniejszą Promocją 3+1 za 1 zł, Konsument odstępuje także od Promocji i jest zobowiązany do zwrotu zamówienia produktu objętego 3+1 za 1 zł.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji „Ostatnie Sztuki”:
 1. Promocja „Ostatnie Sztuki” polega na tym, że w na stronie sklepu born2be.pl w sekcji oznaczonej nazwą „ostatnie sztuki” w ramach niniejszej promocji „Ostatnie Sztuki” - w niższych cenach – nawet 80% taniej - sprzedawane są ostatnie rozmiary określonych modeli butów.
 2. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. Promocja „Ostatnie Sztuki” nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
 6. Towar zakupiony w ramach promocji „Ostatnie Sztuki” zł podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu born2be.pl dostępnego pod adresem: https://born2be.pl/terms-and-conditions .
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/terms-and-conditions . Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.